Shear facebook Shear facebook Share on Twitter

Thông báo nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Thông báo nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

 

Công Ty Cổ Phần An Vĩnh Phát Việt Nam

Số: 131/08/2017AVP

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                                                             Ngày 28 tháng 08 năm 2017

THÔNG BÁO

 

V/v: Nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9

Kính gửi: Quý khách hàng, quý đối tác cùng toàn thể cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần An Vĩnh Phát Việt Nam.

Để thuận lợi hơn trong việc liên hệ và giao dịch với Công ty, chúng tôi xin gửi đến Quý khách hàng, quý đối tác cùng toàn thể cán bộ nhân viên thông báo: " Lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2017" như sau:

Thời gian nghỉ: 03 ngày - từ ngày 02/09/2017 (thứ bảy) đến hết ngày  04/09/2017 (thứ hai).

Thời gian bắt đầu làm việc trở lại: ngày 05/09/2017 (thứ ba).

Trong thời gian nghỉ lễ, các dịch vụ triển khai, hỗ trợ sẽ khong đáp ứng được như thường lệ, rất mong được sự thông cảm từ phía khách hàng. Công ty Cổ phần An Vĩnh Phát Việt Nam xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của Quý khách hàng , các đối tác và toàn thể cán bộ nhân viên đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian qua.

Nơi nhận

Như trên;

- Lưu VT

GIÁM ĐỐC

( Đã ký)

Bình luận với Facebook

Tin tức liên quan