safetythong tu 48yamato an vinh phatcong ty co phan an vinh phat viet nambanner-tet-2022a

Tư vấn Kiểm định phương tiện PCCC

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, phương tiện phòng cháy chữa cháy sản xuất mới trong nước hoặc nhập khẩu đều phải được kiểm định về chất lượng, chủng loại, mẫu mã theo quy định của Bộ Công An (Sau đây gọi là kiểm định phương tiện PCCC).


– Các căn cứ pháp lý:
+ Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013;
+ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, ngày 31/7/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;
+ Thông tư số 66/2014/TT-BCA, ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ.

+ Nghị định số 136/2020/NĐ-CP, ngày 24/11/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

+ Thông tư 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công an Quy định chi tiết thi hành một số điều của: Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 136/2020/NĐ-CP, ngày 24/11/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;
– Đối tượng thực hiện:

Cá nhân, tổ chức có phương tiện phòng cháy và chữa cháy nằm trong danh mục quy định tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP.
– Thành phần hồ sơ quy định tại Nghị định số 136/2020/NĐ-CP:

a) Hồ sơ đề nghị kiểm định và cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện PCCC:

– Văn bản đề nghị kiểm định và cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy (Mẫu số PC26) của đơn vị trực tiếp sản xuất, lắp ráp, hoán cải trong nước hoặc nhập khẩu phương tiện phòng cháy và chữa cháy;

– Giấy chứng nhận xuất xứ hoặc xuất xưởng của phương tiện;

– Giấy chứng nhận chất lượng của phương tiện (nếu có);

– Tài liệu kỹ thuật của phương tiện đề nghị kiểm định;

b) Hồ sơ đề nghị kiểm định phương tiện PCCC:

– Văn bản đề nghị kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy (Mẫu số PC26) của đơn vị trực tiếp sản xuất, lắp ráp, hoán cải trong nước hoặc nhập khẩu phương tiện phòng cháy và chữa cháy;

– Giấy chứng nhận xuất xứ hoặc xuất xưởng của phương tiện;

– Giấy chứng nhận chất lượng của phương tiện (nếu có);

– Tài liệu kỹ thuật của phương tiện đề nghị kiểm định;

c) Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy:

– Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy (Mẫu số PC27);

– Biên bản kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy của cơ sở kinh doanh dịch vụ tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy;

– Biên bản lấy mẫu phương tiện kiểm định (Mẫu số PC28);

– Giấy chứng nhận xuất xứ hoặc xuất xưởng của phương tiện;

– Giấy chứng nhận chất lượng của phương tiện (nếu có);

– Tài liệu kỹ thuật của phương tiện đề nghị kiểm định;

d) Yêu cầu chung:

Văn bản, giấy tờ có trong hồ sơ là bản chính hoặc bản sao có công chứng, chứng thực hoặc bản sao hoặc bản chụp kèm theo bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu.

Nếu hồ sơ bằng tiếng nước ngoài thì phải có bản dịch ra tiếng Việt. Cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị kiểm định phải chịu trách nhiệm về nội dung của bản dịch đó.

Công ty cổ phần An Vĩnh Phát Việt Nam chuyên tư vấn thủ tục đề nghị kiểm định trang thiết bị, phương tiện phòng cháy chữa cháy; cung cấp hồ sơ đề nghị kiểm định trang thiết bị, phương tiện phòng cháy chữa cháy; hỗ trợ đại diện khách hàng giao dịch với cơ quan nhà nước để thực hiện việc kiểm định trang thiết bị, phương tiện phòng cháy chữa cháy cho khách hàng.

Hãy để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ tư vấn cụ thể hơn.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.