safetythong tu 48yamato an vinh phatcong ty co phan an vinh phat viet nam

Tư vấn Kiểm định phương tiện PCCC

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, phương tiện phòng cháy chữa cháy sản xuất mới trong nước hoặc nhập khẩu đều phải được kiểm định về chất lượng, chủng loại, mẫu mã theo quy định của Bộ Công An.


– Các căn cứ pháp lý:
+ Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013;
+ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, ngày 31/7/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;
+ Thông tư số 66/2014/TT-BCA, ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ.
– Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức có phương tiện phòng cháy và chữa cháy quy định tại các mục 2, 7, 8 và 9 Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP; các loại máy bơm chữa cháy và các loại phương tiện phòng cháy và chữa cháy khác do Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có văn bản ủy quyền kiểm định.
– Thành phần hồ sơ:
a) Đơn đề nghị kiểm định phương tiện (mẫu số PC17 thông tư số 66/2014/TT-BCA);
b) Các tài liệu kỹ thuật của phương tiện đề nghị kiểm định;
c) Chứng nhận chất lượng của phương tiện (nếu có);
d) Chứng nhận xuất xưởng của phương tiện.
Hồ sơ kiểm định nếu bằng tiếng nước ngoài thì phải có bản dịch ra tiếng việt và cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị kiểm đinh phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản dịch đó.

Công ty cổ phần An Vĩnh Phát Việt Nam chuyên tư vấn thủ tục đề nghị kiểm định trang thiết bị, phương tiện phòng cháy chữa cháy; cung cấp hồ sơ đề nghị kiểm định trang thiết bị, phương tiện phòng cháy chữa cháy; hỗ trợ đại diện khách hàng giao dịch với cơ quan nhà nước để thực hiện việc kiểm định trang thiết bị, phương tiện phòng cháy chữa cháy cho khách hàng.

Hãy để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ tư vấn cụ thể hơn.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.