safetythong tu 48yamato an vinh phatcong ty co phan an vinh phat viet namAVP-Tet-2021

Tủ trung tâm báo cháy Horing - Đài Loan

Showing all 10 results

 • Trung tâm báo cháy thường NOTIFIER-RP2002

  Liên hệ

  MÃ SP  RP2002 XUẤT XỨ Mỹ ĐIỆN ÁP LV 120V DÒNG TIÊU THỤ  3.66 A NHIỆT ĐỘ LV 0-49°C
 • Trung tâm báo cháy thường NOTIFIER SFP-5UD

  Liên hệ

  MÃ SP  SFP-5UD XUẤT XỨ Mỹ ĐIỆN ÁP LV  120V DÒNG TIÊU THỤ  Max 1.0 A NHIỆT ĐỘ LV 0-49°C
 • Trung tâm báo cháy thường NOTIFIER-SFP-10UD

  Liên hệ

  MÃ SP  SFP-10UD XUẤT XỨ Mỹ ĐIỆN ÁP LV  120V DÒNG TIÊU THỤ 3.9 A NHIỆT ĐỘ LV 0-49°C
 • Trung tâm báo cháy Horing 4 Zone AH-03312-4

  Liên hệ

  Mã SP  AH-03312-4 Hãng, Xuất xứ Horing Đài Loan Nguồn điện 220V Điện áp LV 24V Điện trở cuối tuyến 4.7 kΩ Số đầu báo khói có thể kêt nối 30 đầu/ vùng, loại đầu Horing Số đầu báo nhiệt có thể kết nối Không giới hạn (trừ loại điện tử)
 • Tủ trung tâm báo cháy Horing 5 kênh AH-00212

  Liên hệ

  Mã SP AH-00212 Hãng, Xuất xứ Horing Đài Loan Nguồn điện 220V Điện áp LV 24V Điện trở cuối tuyến 10kΩ mỗi zone Số đầu báo khói có thể kêt nối 30 đầu/ vùng, loại đầu Horing Số đầu báo nhiệt có thể kết nối Không giới hạn (trừ loại điện tử)
 • Trung tâm báo cháy Horing QP112

  Liên hệ

  Mã SP QP112 Hãng, Xuất xứ Horing Đài Loan Nguồn điện 220V Điện áp LV 24V Điện trở cuối tuyến 4.7 kΩ Số đầu báo khói có thể kêt nối 30 đầu/ vùng, loại đầu Horing Số đầu báo nhiệt có thể kết nối Không giới hạn (trừ loại điện tử)
 • Trung tâm báo cháy Horing AHC-871

  Liên hệ

  Mã SP  AHC-871 Hãng, Xuất xứ Horing Đài Loan Nguồn điện 220V Điện áp LV 24V Điện trở cuối tuyến 10k (1 loop) Số đầu báo khói có thể kêt nối 30 đầu/ vùng, loại đầu Horing Số đầu báo nhiệt có thể kết nối Không giới hạn (trừ loại điện tử)
 • Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 8 vùng HORING AH-03312-8L

  Liên hệ

  Mã SP  AH-03312-8L Hãng, Xuất xứ Horing Đài Loan Nguồn điện 220V Điện áp LV 24V Điện trở cuối tuyến 4,7kΩ mỗi zone Số đầu báo khói có thể kêt nối 30 đầu/ vùng, loại đầu Horing Số đầu báo nhiệt có thể kết nối Không giới hạn (trừ loại điện tử)
 • Trung tâm báo cháy 5 kênh HORING 5-QA12

  Liên hệ

  Mã SP 5-QA12 Hãng, Xuất xứ Horing Đài Loan Nguồn điện 220V Điện áp LV 24V Điện trở cuối tuyến 10kΩ mỗi zone Số đầu báo khói có thể kêt nối 30 đầu/ vùng, loại đầu Horing Số đầu báo nhiệt có thể kết nối Không giới hạn (trừ loại điện tử)
 • Tủ trung tâm báo cháy 10 kênh Horing AH-00212

  Liên hệ

  Mã SP AH-00212 Hãng, Xuất xứ Horing Đài Loan Nguồn điện  220VAC/50Hz Điện áp LV Điện áp lý thuyết ± 20% Điện trở cuối tuyến 10kΩ mỗi zone Số đầu báo khói có thể kêt nối 30 đầu/ vùng, loại đầu Horing Số đầu báo nhiệt có thể kết nối Không giới hạn (trừ loại điện tử)