safetythong tu 48

Bình chữa cháy khác

Showing all 10 results

 • Bình bột chữa cháy xe đẩy MFTZ35

  1.500.000

  Xuất xứ Made in Trung Quốc Mã sản phẩm Model MFTZ35 Chất chữa cháy Extinguishing BC Năng lực chữa cháy Fire range 27A-45B Tổng trọng lượng Gross weight 40 kg Thời gian phun (ở 20℃) Discharge time (20℃) 20 s Khoảng cách phun (ở 20℃) Discharge range (20℃) 8m Sử dụng trong phạm vi nhiệt độ Usable temperature range -10~55℃ Hạn sử dụng Date 2 năm
 • Bình chữa cháy Foam 9L

  560.000

  Xuất xứ Made in Trung Quốc Mã sản phẩm Model MPZ-9 Chất chữa cháy Extinguishing Foam Năng lực chữa cháy Fire range 2A – 89 B Tổng trọng lượng Gross weight 13kg Thời gian phun (ở 20℃) Discharge time (20℃) 40 s Khoảng cách phun (ở 20℃) Discharge range (20℃) 3 m Sử dụng trong phạm vi nhiệt độ Usable temperature range 5 ~ 60 ℃ Hạn sử dụng Date 2 năm
 • Bình chữa cháy bột BC GSI MFZ2

  130.000

  Xuất xứ Made in Trung Quốc Mã sản phẩm Model  MFZ2 Chất chữa cháy Extinguishing BC Năng lực chữa cháy Fire range 55B – C Tổng trọng lượng Gross weight 3kg Thời gian phun (ở 20℃) Discharge time (20℃) 9 s Khoảng cách phun (ở 20℃) Discharge range (20℃) 4m Sử dụng trong phạm vi nhiệt độ Usable temperature range -20~50℃ Hạn sử dụng Date 2 năm
 • Bình ném chữa cháy FireSave

  393.000

  Xuất xứ Made in Nhật Bản Mã sản phẩm Model FS-TH Chất chữa cháy Extinguishing Khí Năng lực chữa cháy Fire range A, B, C Tổng trọng lượng Gross weight 790 gram Thời gian phun (ở 20℃) Discharge time (20℃) 8s Khoảng cách phun (ở 20℃) Discharge range (20℃) 3m Sử dụng trong phạm vi nhiệt độ Usable temperature range -10℃ ~ 60℃ Hạn sử dụng Date 5 năm
 • Bình chữa cháy Fort-K 4L dùng cho đám cháy dầu mỡ

  2.650.000

  Xuất xứ Made in Hàn Quốc Mã sản phẩm Model Fort-K Chất chữa cháy Extinguishing Lỏng Năng lực chữa cháy Fire range A1,B1,K Tổng trọng lượng Gross weight 7,2 kg Thời gian phun (ở 20℃) Discharge time (20℃) 60 s Khoảng cách phun (ở 20℃) Discharge range (20℃) 3,6 m² Sử dụng trong phạm vi nhiệt độ Usable temperature range 5 ~ 60 ℃ Hạn sử dụng Date 10 năm
 • Bình chữa cháy khí Sol PFE-1

  550.000

  Xuất xứ Made in Hàn Quốc Mã sản phẩm Model PFE-1 Chất chữa cháy Extinguishing Sol khí Tổng trọng lượng Gross weight 610 g Thời gian phun (ở 20℃) Discharge time (20℃) 12 s Khoảng cách phun (ở 20℃) Discharge range (20℃) 3 m Hạn sử dụng Date 10 năm
 • Bóng chữa cháy AFO

  450.000

  Xuất xứ Made in Trung Quốc Mã sản phẩm Model AFO Chất chữa cháy Extinguishing ABC Tổng trọng lượng Gross weight 1.3 kg Thời gian phun (ở 20℃) Discharge time (20℃) 3s Khoảng cách phun (ở 20℃) Discharge range (20℃) 3m² Sử dụng trong phạm vi nhiệt độ Usable temperature range -10~60℃ Hạn sử dụng Date 5 năm
 • Bóng chữa cháy tự động Dry Powder 1,3 kg

  650.000

  Xuất xứ Made in Trung Quốc Mã sản phẩm Model  Dry Powder Chất chữa cháy Extinguishing ABC Tổng trọng lượng Gross weight 1.3 kg Thời gian phun (ở 20℃) Discharge time (20℃) 3-5s Khoảng cách phun (ở 20℃) Discharge range (20℃) 3m² Sử dụng trong phạm vi nhiệt độ Usable temperature range -40~90℃ Hạn sử dụng Date 5 năm
 • Dung dịch chữa cháy My Home Fireman

  Liên hệ

  Xuất xứ Made in Hàn Quốc Chất chữa cháy Extinguishing Dung dịch Tổng trọng lượng Gross weight 350 g Thời gian phun (ở 20℃) Discharge time (20℃) 20 s Khoảng cách phun (ở 20℃) Discharge range (20℃) 3-4 m Sử dụng trong phạm vi nhiệt độ Usable temperature range -30~80℃ Hạn sử dụng Date 8 năm
 • Bình chữa cháy Stat-X, loại tác động bằng nhiệt

  Liên hệ

  Xuất xứ Made in USA Mã sản phẩm Model ABC Sử dụng trong phạm vi nhiệt độ Usable temperature range -54 ~ 54 ℃