safetythong tu 48yamato an vinh phatcong ty co phan an vinh phat viet nambanner-tet-2022a

Bình chữa cháy YAMATO PROTEC

Showing all 12 results

 • Bình chữa cháy gốc nước 3.5L Yamato YNL-3VDII

  Liên hệ

  Xuất xứ Made in Nhật Bản Mã sản phẩm Model YNL-3VDII Chất chữa cháy Extinguishing Gốc nước Khối lượng chất chữa cháy Weight of chemicals 3.91kg Tổng trọng lượng Gross weight 6.4 kg Thời gian phun (ở 20℃) Discharge time (20℃) 65 s Khoảng cách phun (ở 20℃) Discharge range (20℃) 4 – 7 m Năng lực chữa cháy Fire range 2A-55B-C Sử dụng trong phạm vi nhiệt độ Usable temperature range -20~60℃ Hạn sử dụng Date 5 năm
 • Bình chữa cháy Yamato Protec bột ABC 6kg

  Liên hệ

  Xuất xứ Made in Nhật Bản/ Việt Nam Mã sản phẩm Model YA6VII Chất chữa cháy Extinguishing A-B-C Khối lượng chất chữa cháy Weight of chemicals 6 kg Tổng trọng lượng Gross weight 10.2 kg Thời gian phun (ở 20℃) Discharge time (20℃) 23 s (giây) Khoảng cách phun (ở 20℃) Discharge range (20℃) 4~7 m Năng lực chữa cháy Fire range 6A-70B-C Sử dụng trong phạm vi nhiệt độ Usable temperature range -30~55℃ Hạn sử dụng Date 5 năm
 • Bình chữa cháy Yamato dạng bọt

  Bình chữa cháy Yamato dạng bọt 3.34KG YVF-3

  Liên hệ

  Xuất xứ Made in Nhật Bản Mã sản phẩm Model YVF-3 Chất chữa cháy Extinguishing Bọt Khối lượng chất chữa cháy Weight of chemicals 3.34kg Tổng trọng lượng Gross weight 5.8 kg Thời gian phun (ở 20℃) Discharge time (20℃) 40 s Khoảng cách phun (ở 20℃) Discharge range (20℃) 4-6 m Năng lực chữa cháy Fire range 55B Sử dụng trong phạm vi nhiệt độ Usable temperature range -20~40℃ Hạn sử dụng Date 5 năm
 • Bình chữa cháy Yamato Protec khí CO2 2.4kg

  Bình chữa cháy Yamato Protec khí CO2 2.4kg

  Liên hệ

  Xuất xứ Made in Nhật Bản/ Việt Nam Mã sản phẩm Model YVC-5II Chất chữa cháy Extinguishing CO2 Khối lượng chất chữa cháy Weight of chemicals 2.4 kg Tổng trọng lượng Gross weight 7~8 kg Thời gian phun (ở 20℃) Discharge time (20℃) 12 s (giây) Khoảng cách phun (ở 20℃) Discharge range (20℃) 2~5 m Năng lực chữa cháy Fire range 34B-C Sử dụng trong phạm vi nhiệt độ Usable temperature range -30~40℃ Hạn sử dụng Date 5 năm
 • Bình chữa cháy xe đẩy Yamato Protec bột ABC 20kg

  Bình chữa cháy xe đẩy Yamato Protec bột ABC 20kg

  Liên hệ

  Xuất xứ Made in Nhật Bản/ Việt Nam Mã sản phẩm Model YA20VII Chất chữa cháy Extinguishing ABC Khối lượng chất chữa cháy Weight of chemicals 20kg Tổng trọng lượng Gross weight 37.7kg Thời gian phun (ở 20℃) Discharge time (20℃) 47 s (giây) Khoảng cách phun (ở 20℃) Discharge range (20℃) 4~8 m Năng lực chữa cháy Fire range 10A-144B-C Sử dụng trong phạm vi nhiệt độ Usable temperature range -20~60℃ Hạn sử dụng Date 5 năm
 • Bình chữa cháy Yamato Protec khí CO2 4.6kg

  Bình chữa cháy Yamato Protec khí CO2 4.6kg

  Liên hệ

  Xuất xứ Made in Nhật Bản/ Việt Nam Mã sản phẩm Model YVC-10II Chất chữa cháy Extinguishing CO2 Khối lượng chất chữa cháy Weight of chemicals 4.6 kg Tổng trọng lượng Gross weight 14~15 kg Thời gian phun (ở 20℃) Discharge time (20℃) 22 s (giây) Khoảng cách phun (ở 20℃) Discharge range (20℃) 2~5 m Năng lực chữa cháy Fire range 34B-C Sử dụng trong phạm vi nhiệt độ Usable temperature range -30~40℃ Hạn sử dụng Date 5 năm
 • Bình chữa cháy Yamato Protec khí CO2 3.2kg

  Bình chữa cháy Yamato Protec khí CO2 3.2kg

  Liên hệ

  Xuất xứ Made in Nhật Bản/ Việt Nam Mã sản phẩm Model YVC-7II Chất chữa cháy Extinguishing CO2 Khối lượng chất chữa cháy Weight of chemicals 3.2 kg Tổng trọng lượng Gross weight 10~11 kg Thời gian phun (ở 20℃) Discharge time (20℃) 17 s (giây) Khoảng cách phun (ở 20℃) Discharge range (20℃) 2~5 m Năng lực chữa cháy Fire range 34B-C Sử dụng trong phạm vi nhiệt độ Usable temperature range -30~40℃ Hạn sử dụng Date 5 năm  
 • Bình chữa cháy Yamato 8kg bột ABC

  Bình chữa cháy Yamato Protec bột ABC 8kg

  Liên hệ

  Xuất xứ Made in Nhật Bản/ Việt Nam Mã sản phẩm Model YA8VII Chất chữa cháy Extinguishing A-B-C Khối lượng chất chữa cháy Weight of chemicals 8 kg Tổng trọng lượng Gross weight 13 kg Thời gian phun (ở 20℃) Discharge time (20℃) 28 s (giây) Khoảng cách phun (ở 20℃) Discharge range (20℃) 4~7 m Năng lực chữa cháy Fire range 10A-113B-C Sử dụng trong phạm vi nhiệt độ Usable temperature range -30~55℃ Hạn sử dụng Date 5 năm
 • Bình Yamato Protec bột ABC 6.8kg

  Bình chữa cháy Yamato Protec bột ABC 6.8kg

  Liên hệ

  Xuất xứ Made in Nhật Bản/ Việt Nam Mã sản phẩm Model YA6VDII Chất chữa cháy Extinguishing A-B-C Khối lượng chất chữa cháy Weight of chemicals 6.8 kg Tổng trọng lượng Gross weight 11.3 kg Thời gian phun (ở 20℃) Discharge time (20℃) 27 s (giây) Khoảng cách phun (ở 20℃) Discharge range (20℃) 4~7 m Năng lực chữa cháy Fire range 6A-89B-C Sử dụng trong phạm vi nhiệt độ Usable temperature range -30~55℃ Hạn sử dụng Date 5 năm
 • Bình chữa cháy ô tô 1kg

  Bình chữa cháy ô tô 1kg Yamato Protec loại bột ABC

  Liên hệ

  Xuất xứ Made in Nhật Bản/ Việt Nam Mã sản phẩm Model YAM-1VII Chất chữa cháy Extinguishing A-B-C Khối lượng chất chữa cháy Weight of chemicals 1 kg Tổng trọng lượng Gross weight 2.2 kg Thời gian phun (ở 20℃) Discharge time (20℃) 10 s (giây) Khoảng cách phun (ở 20℃) Discharge range (20℃) 4~7 m Năng lực chữa cháy Fire range 1A-21B-C Sử dụng trong phạm vi nhiệt độ Usable temperature range -30~70℃ Hạn sử dụng Date 5 năm
 • Bình chữa cháy xách tay Yamato 4kg

  Bình chữa cháy xách tay Yamato 4kg bột ABC

  Liên hệ

  Xuất xứ Made in Nhật Bản/ Việt Nam Mã sản phẩm Model YA4VII Chất chữa cháy Extinguishing A-B-C Khối lượng chất chữa cháy Weight of chemicals 4 kg Tổng trọng lượng Gross weight 6.7 kg Thời gian phun (ở 20℃) Discharge time (20℃) 17 s (giây) Khoảng cách phun (ở 20℃) Discharge range (20℃) 4~7 m Năng lực chữa cháy Fire range 4A-55B-C Sử dụng trong phạm vi nhiệt độ Usable temperature range -30~55℃ Hạn sử dụng Date 5 năm
 • Bình cầu chữa cháy tự động Yamato Protec bột ABC 6kg

  Liên hệ

  Xuất xứ Made in Nhật Bản/ Việt Nam Mã sản phẩm Model YAA-6VII Chất chữa cháy Extinguishing A-B-C Khối lượng chất chữa cháy Weight of chemicals 6 kg Tổng trọng lượng Gross weight 9.9 kg Thời gian phun (ở 20℃) Discharge time (20℃) 15 s (giây) Khoảng cách phun (ở 20℃) Discharge range (20℃) 2~5 m Năng lực chữa cháy Fire range 2A-34B-C Sử dụng trong phạm vi nhiệt độ Usable temperature range -30~55℃ Hạn sử dụng Date 5 năm