safetythong tu 48yamato an vinh phatcong ty co phan an vinh phat viet nambanner-tet-2022a

Bình chữa cháy Firestar

Showing all 7 results

 • binh-chua-chay-xe-day-firestar-bot-abc-35kg

  Bình chữa cháy xe đẩy Firestar bột ABC 35kg

  Liên hệ

  Xuất xứ Made in Việt Nam Mã sản phẩm Model FSB-35L Chất chữa cháy Extinguishing ABC Khối lượng chất chữa cháy Weight of chemicals 35 kg Tổng trọng lượng Gross weight 60 kg Thời gian phun (ở 20℃) Discharge time (20℃) 55s Khoảng cách phun (ở 20℃) Discharge range (20℃) 8m Năng lực chữa cháy Fire range 27A.45B.C Sử dụng trong phạm vi nhiệt độ Usable temperature range -20~60℃ Hạn sử dụng Date 2 năm
 • binh-chua-chay-firestar-khi-co2-5kg

  Bình chữa cháy Firestar khí CO2 5kg

  Liên hệ

  Xuất xứ Made in Việt Nam Mã sản phẩm Model FSK – 5 Chất chữa cháy Extinguishing CO2 Khối lượng chất chữa cháy Weight of chemicals 5 kg Tổng trọng lượng Gross weight 17 kg Thời gian phun (ở 20℃) Discharge time (20℃) 30 s Khoảng cách phun (ở 20℃) Discharge range (20℃) 1,5 m Năng lực chữa cháy Fire range 55B Sử dụng trong phạm vi nhiệt độ Usable temperature range -20~60℃ Hạn sử dụng Date 2 năm
 • binh-chua-chay-firestar-khi-co2-3kg

  Bình chữa cháy Firestar khí CO2 3kg

  Liên hệ

  Xuất xứ Made in Việt Nam Mã sản phẩm Model FSK – 3 Chất chữa cháy Extinguishing CO2 Khối lượng chất chữa cháy Weight of chemicals 3 kg Tổng trọng lượng Gross weight 11,5 kg Thời gian phun (ở 20℃) Discharge time (20℃) 30 s Khoảng cách phun (ở 20℃) Discharge range (20℃) 1,5 m Năng lực chữa cháy Fire range 21B Sử dụng trong phạm vi nhiệt độ Usable temperature range -20~60℃ Hạn sử dụng Date 2 năm
 • binh-chua-chay-firestar-bot-abc-8kg

  Bình chữa cháy Firestar bột ABC 8kg

  Liên hệ

  Xuất xứ Made in Việt Nam Mã sản phẩm Model FSB-8L Chất chữa cháy Extinguishing ABC Khối lượng chất chữa cháy Weight of chemicals 8 kg Tổng trọng lượng Gross weight 11 kg Thời gian phun (ở 20℃) Discharge time (20℃) 25 s Khoảng cách phun (ở 20℃) Discharge range (20℃) 4-7 m Năng lực chữa cháy Fire range 4A-89B-C Sử dụng trong phạm vi nhiệt độ Usable temperature range -20~60℃ Hạn sử dụng Date 2 năm
 • binh-chua-chay-firestar-bot-abc-4kg

  Bình chữa cháy Firestar bột ABC 4kg

  Liên hệ

  Xuất xứ Made in Việt Nam Mã sản phẩm Model FSB-4L Chất chữa cháy Extinguishing ABC Khối lượng chất chữa cháy Weight of chemicals 4 kg Tổng trọng lượng Gross weight 5,8 kg Thời gian phun (ở 20℃) Discharge time (20℃) 12 s Khoảng cách phun (ở 20℃) Discharge range (20℃) 3-5 m Năng lực chữa cháy Fire range 2A-55B-C Sử dụng trong phạm vi nhiệt độ Usable temperature range -20~60℃ Hạn sử dụng Date 2 năm
 • binh-cau-chua-chay-tu-dong-firestar-bot-abc-8kg

  Bình cầu chữa cháy tự động Firestar bột ABC 8kg

  Liên hệ

  Xuất xứ Made in Việt Nam Mã sản phẩm Model FSC-8L Chất chữa cháy Extinguishing ABC Khối lượng chất chữa cháy Weight of chemicals 8 kg Tổng trọng lượng Gross weight 11,5 kg Thời gian phun (ở 20℃) Discharge time (20℃) 15 s Khoảng cách phun (ở 20℃) Discharge range (20℃) 4,9 m Năng lực chữa cháy Fire range 2A-89B-C Sử dụng trong phạm vi nhiệt độ Usable temperature range -20~60℃ Hạn sử dụng Date 2 năm
 • binh-cau-chua-chay-tu-dong-firestar-bot-abc-6kg

  Bình cầu chữa cháy tự động Firestar bột ABC 6kg

  Liên hệ

  Xuất xứ Made in Việt Nam Mã sản phẩm Model FSC-6L Chất chữa cháy Extinguishing ABC Khối lượng chất chữa cháy Weight of chemicals 6 kg Tổng trọng lượng Gross weight 9 kg Thời gian phun (ở 20℃) Discharge time (20℃) 11 s Khoảng cách phun (ở 20℃) Discharge range (20℃) 3 m Năng lực chữa cháy Fire range 2A-55B-C Sử dụng trong phạm vi nhiệt độ Usable temperature range -20~60℃ Hạn sử dụng Date 2 năm