safetythong tu 48yamato an vinh phatcong ty co phan an vinh phat viet nambanner-tet-2022a

Bình chữa cháy Dragon Powder

Showing all 11 results

 • Bình chữa cháy Dragon Powder khí CO2 5kg

  Liên hệ

  Xuất xứ Made in Việt Nam Mã sản phẩm Model MT5 Chất chữa cháy Extinguishing CO2 Khối lượng chất chữa cháy Weight of chemicals 5 kg Tổng trọng lượng Gross weight  13,5 kg Thời gian phun (ở 20℃) Discharge time (20℃) 20s Khoảng cách phun (ở 20℃) Discharge range (20℃) 3 – 5 m Năng lực chữa cháy Fire range A – 34B Sử dụng trong phạm vi nhiệt độ Usable temperature range -20~60℃ Hạn sử dụng Date 2 năm
 • Bình chữa cháy Dragon Powder khí CO2 3kg

  Liên hệ

  Xuất xứ Made in Việt Nam Mã sản phẩm Model MT3 Chất chữa cháy Extinguishing CO2 Khối lượng chất chữa cháy Weight of chemicals 3 kg Tổng trọng lượng Gross weight 10.5kg Thời gian phun (ở 20℃) Discharge time (20℃) 15s Khoảng cách phun (ở 20℃) Discharge range (20℃) 3 – 5 m Năng lực chữa cháy Fire range A – 34B Sử dụng trong phạm vi nhiệt độ Usable temperature range -20~60℃ Hạn sử dụng Date 2 năm
 • Bình chữa cháy Dragon Powder khí CO2 2kg

  Liên hệ

  Xuất xứ Made in Việt Nam Mã sản phẩm Model MT2 Chất chữa cháy Extinguishing CO2 Khối lượng chất chữa cháy Weight of chemicals 2 kg Tổng trọng lượng Gross weight 7 kg Thời gian phun (ở 20℃) Discharge time (20℃) 12s Khoảng cách phun (ở 20℃) Discharge range (20℃) 2 – 5 m Năng lực chữa cháy Fire range A – 34B Sử dụng trong phạm vi nhiệt độ Usable temperature range -20~60℃ Hạn sử dụng Date 2 năm
 • Bình chữa cháy Dragon Powder bột BC 8 kg

  Liên hệ

  Xuất xứ Made in Việt Nam Mã sản phẩm Model MFZ8 Chất chữa cháy Extinguishing BC Khối lượng chất chữa cháy Weight of chemicals 8 kg Tổng trọng lượng Gross weight 11.8 kg Thời gian phun (ở 20℃) Discharge time (20℃) 12s Khoảng cách phun (ở 20℃) Discharge range (20℃) 4-7m Năng lực chữa cháy Fire range 89B – C Sử dụng trong phạm vi nhiệt độ Usable temperature range -20~55℃ Hạn sử dụng Date 2 năm
 • Bình chữa cháy Dragon Powder bột ABC 8 kg

  Liên hệ

  Xuất xứ Made in Việt Nam Mã sản phẩm Model MFZL8 Chất chữa cháy Extinguishing ABC Khối lượng chất chữa cháy Weight of chemicals 8 kg Tổng trọng lượng Gross weight 11.8 kg Thời gian phun (ở 20℃) Discharge time (20℃) 12s Khoảng cách phun (ở 20℃) Discharge range (20℃) 4-7m Năng lực chữa cháy Fire range 4A.89B – C Sử dụng trong phạm vi nhiệt độ Usable temperature range -20~55℃ Hạn sử dụng Date 2 năm
 • Bình cầu chữa cháy tự động Dragon Powder bột BC 6kg

  Liên hệ

  Xuất xứ Made in Việt Nam Mã sản phẩm Model XZFT6 Chất chữa cháy Extinguishing BC Khối lượng chất chữa cháy Weight of chemicals 6kg Tổng trọng lượng Gross weight 9kg Thời gian phun (ở 20℃) Discharge time (20℃) 12s Khoảng cách phun (ở 20℃) Discharge range (20℃) 4m Năng lực chữa cháy Fire range 55B.C Sử dụng trong phạm vi nhiệt độ Usable temperature range -20~55℃ Hạn sử dụng Date 2 năm
 • Bình cầu chữa cháy tự động Dragon Powder bột ABC 6 kg

  Liên hệ

  Xuất xứ Made in Việt Nam Mã sản phẩm Model XZFBT6 Chất chữa cháy Extinguishing ABC Khối lượng chất chữa cháy Weight of chemicals 6kg Tổng trọng lượng Gross weight 9kg Thời gian phun (ở 20℃) Discharge time (20℃) 12s Khoảng cách phun (ở 20℃) Discharge range (20℃) 4m Năng lực chữa cháy Fire range 2A.55B.C Sử dụng trong phạm vi nhiệt độ Usable temperature range -20~55℃ Hạn sử dụng Date 2 năm
 • Bình chữa cháy Dragon Powder bột BC 4kg

  Liên hệ

  Xuất xứ Made in Việt Nam Mã sản phẩm Model MFZ4 Chất chữa cháy Extinguishing BC Khối lượng chất chữa cháy Weight of chemicals 4kg Tổng trọng lượng Gross weight 5,6kg Thời gian phun (ở 20℃) Discharge time (20℃) 9s Khoảng cách phun (ở 20℃) Discharge range (20℃) 4-7m Năng lực chữa cháy Fire range 55B – C Sử dụng trong phạm vi nhiệt độ Usable temperature range -20~55℃ Hạn sử dụng Date 2 năm
 • Bình chữa cháy Dragon Powder bột ABC 4 kg

  Liên hệ

  Xuất xứ Made in Việt Nam Mã sản phẩm Model MFZL4 Chất chữa cháy Extinguishing ABC Khối lượng chất chữa cháy Weight of chemicals 4kg Tổng trọng lượng Gross weight 5,6kg Thời gian phun (ở 20℃) Discharge time (20℃) 9s Khoảng cách phun (ở 20℃) Discharge range (20℃) 4-7m Năng lực chữa cháy Fire range 2A.55B.C Sử dụng trong phạm vi nhiệt độ Usable temperature range -20~55℃ Hạn sử dụng Date 2 năm
 • Bình chữa cháy xe đẩy Dragon Powder bột BC 35 kg

  Liên hệ

  Xuất xứ Made in Việt Nam Mã sản phẩm Model MFTZ35 Chất chữa cháy Extinguishing BC Khối lượng chất chữa cháy Weight of chemicals 35 kg Tổng trọng lượng Gross weight 45kg Thời gian phun (ở 20℃) Discharge time (20℃) 20s Khoảng cách phun (ở 20℃) Discharge range (20℃) 8m Năng lực chữa cháy Fire range 144B.C Sử dụng trong phạm vi nhiệt độ Usable temperature range -20~55℃ Hạn sử dụng Date 2 năm
 • Bình chữa cháy xe đẩy Dragon Powder bột ABC 35kg

  Liên hệ

  Xuất xứ Made in Việt Nam Mã sản phẩm Model MFTZL35 Chất chữa cháy Extinguishing ABC Khối lượng chất chữa cháy Weight of chemicals 35 kg Tổng trọng lượng Gross weight 45kg Thời gian phun (ở 20℃) Discharge time (20℃) 20s Khoảng cách phun (ở 20℃) Discharge range (20℃) 8m Năng lực chữa cháy Fire range 6A.144B.C Sử dụng trong phạm vi nhiệt độ Usable temperature range -20~55℃ Hạn sử dụng Date 2 năm