safetythong tu 48yamato an vinh phatcong ty co phan an vinh phat viet nambanner-tet-2022a

Bình chữa cháy Sri

Showing all 8 results

 • binh-chua-chay-xe-day-sri-bot-abc-50kg-FEX222-MS-500-EN

  Bình chữa cháy xe đẩy SRI bột ABC 50kg, FEX222-MS-500-EN

  Liên hệ

  Xuất xứ Made in Malaysia Mã sản phẩm Model FEX222-MS-500-EN Chất chữa cháy Extinguishing ABC Khối lượng chất chữa cháy Weight of chemicals 50 kg Tổng trọng lượng Gross weight 65 kg Năng lực chữa cháy Fire range 27A–144B Thời gian phun (ở 20℃) Discharge time (20℃) 40-45 s Khoảng cách phun (ở 20℃) Discharge range (20℃) 5~7 m Sử dụng trong phạm vi nhiệt độ Usable temperature range -20~60℃ Hạn sử dụng Date 5 năm
 • binh-chua-chay-xe-day-sri-bot-abc-25kg-FEX225-MS-250-EN

  Bình chữa cháy xe đẩy SRI bột ABC 25kg FEX225-MS-250-EN

  Liên hệ

  Xuất xứ Made in Malaysia Mã sản phẩm Model FEX225-MS-250-EN Chất chữa cháy Extinguishing ABC Khối lượng chất chữa cháy Weight of chemicals 25 kg Tổng trọng lượng Gross weight 30 kg Năng lực chữa cháy Fire range 27A–144B Thời gian phun (ở 20℃) Discharge time (20℃) 40-45 s Khoảng cách phun (ở 20℃) Discharge range (20℃) 5~7 m Sử dụng trong phạm vi nhiệt độ Usable temperature range -20~60℃ Hạn sử dụng Date 5 năm
 • binh-chua-chay-sri-khi-co2-5kg-FEX139-CS-050-RD

  Bình chữa cháy SRI khí CO2 5kg FEX139-CS-050-RD

  Liên hệ

  Xuất xứ Made in Malaysia Mã sản phẩm Model FEX139-CS-050-RD Chất chữa cháy Extinguishing CO2 Khối lượng chất chữa cháy Weight of chemicals 5 kg Tổng trọng lượng Gross weight 18.5 kg Năng lực chữa cháy Fire range 55B.C Thời gian phun (ở 20℃) Discharge time (20℃) 20-30 s Khoảng cách phun (ở 20℃) Discharge range (20℃) 2~5 m Sử dụng trong phạm vi nhiệt độ Usable temperature range -20~60℃ Hạn sử dụng Date 5 năm
 • binh-chua-chay-sri-khi-co2-3kg-FEX139-CS-030-RD

  Bình chữa cháy Sri khí CO2 3kg FEX139-CS-030-RD

  Liên hệ

  Xuất xứ Made in Malaysia Mã sản phẩm Model FEX139-CS-030-RD Chất chữa cháy Extinguishing CO2 Khối lượng chất chữa cháy Weight of chemicals 3 kg Tổng trọng lượng Gross weight 12kg Năng lực chữa cháy Fire range 34B.C Thời gian phun (ở 20℃) Discharge time (20℃) 10-20 s Khoảng cách phun (ở 20℃) Discharge range (20℃) 3 m Sử dụng trong phạm vi nhiệt độ Usable temperature range -20~60℃ Hạn sử dụng Date 5 năm
 • binh-chua-chay-sri-khi-co2-2kg-FEX139-CS-020-RD

  Bình chữa cháy SRI khí CO2 2kg FEX139-CS-020-RD

  Liên hệ

  Xuất xứ Made in Malaysia Mã sản phẩm Model FEX139-CS-020-RD Chất chữa cháy Extinguishing CO2 Khối lượng chất chữa cháy Weight of chemicals 2 kg Tổng trọng lượng Gross weight 8,5 kg Năng lực chữa cháy Fire range 21B.C Thời gian phun (ở 20℃) Discharge time (20℃) 18-25 s Khoảng cách phun (ở 20℃) Discharge range (20℃) 3 m Sử dụng trong phạm vi nhiệt độ Usable temperature range -20~60℃ Hạn sử dụng Date 5 năm
 • binh-cau-chua-chay-tu-dong-sri-bot-abc-6kg-FEX215-MS-060-RD

  Bình cầu chữa cháy tự động SRI bột ABC 6kg FEX215-MS-060-RD

  Liên hệ

  Xuất xứ Made in Malaysia Mã sản phẩm Model FEX215-MS-060-RD Chất chữa cháy Extinguishing ABC Khối lượng chất chữa cháy Weight of chemicals 6 kg Tổng trọng lượng Gross weight 8.8 kg Năng lực chữa cháy Fire range 12m³ Thời gian phun (ở 20℃) Discharge time (20℃) 6-10 s Khoảng cách phun (ở 20℃) Discharge range (20℃) 4m Sử dụng trong phạm vi nhiệt độ Usable temperature range -20~60℃ Hạn sử dụng Date 5 năm
 • binh-chua-chay-sri-bot-abc-9kg-FEX132-MS-090-RD

  Bình chữa cháy SRI bột ABC 9kg FEX132-MS-090-RD

  Liên hệ

  Xuất xứ Made in Malaysia Mã sản phẩm Model FEX132-MS-090-RD Chất chữa cháy Extinguishing ABC Khối lượng chất chữa cháy Weight of chemicals 9 kg Tổng trọng lượng Gross weight 12.7 kg Năng lực chữa cháy Fire range 27A – 144B Thời gian phun (ở 20℃) Discharge time (20℃) 20-28 s Khoảng cách phun (ở 20℃) Discharge range (20℃) 5~7 m Sử dụng trong phạm vi nhiệt độ Usable temperature range -20~60℃ Hạn sử dụng Date 5 năm
 • binh-chua-chay-sri-bot-abc-4kg-FEX132-MS-040-RD

  Bình chữa cháy SRI bột ABC 4kg FEX132-MS-040-RD

  Liên hệ

  Xuất xứ Made in Malaysia Mã sản phẩm Model FEX132-MS-040-RD Chất chữa cháy Extinguishing ABC Khối lượng chất chữa cháy Weight of chemicals 4 kg Tổng trọng lượng Gross weight 7.8 kg Năng lực chữa cháy Fire range 13A-70B-C Thời gian phun (ở 20℃) Discharge time (20℃) 16 s Khoảng cách phun (ở 20℃) Discharge range (20℃) 5~7 m Sử dụng trong phạm vi nhiệt độ Usable temperature range -20~60℃ Hạn sử dụng Date 5 năm