safetythong tu 48yamato an vinh phatcong ty co phan an vinh phat viet namAVP-Tet-2021

Bình chữa cháy

Showing 1–20 of 50 results

 • Bình chữa cháy Dragon Powder

  Bình chữa cháy Dragon Powder (11)

 • Bình chữa cháy Samwoo

  Bình chữa cháy Samwoo (5)

 • Bình chữa cháy Sri

  Bình chữa cháy Sri (8)

 • Bình chữa cháy Vfire

  Bình chữa cháy Vfire (3)

 • Bình chữa cháy Ninggou

  Bình chữa cháy Ninggou (4)

 • Bình chữa cháy Firestar

  Bình chữa cháy Firestar (7)

 • Bình chữa cháy khác

  Bình chữa cháy khác (12)

 • Dây chữa cháy tự động Pyrovia M100

  Dây chữa cháy tự động Pyrovia M100

  Liên hệ

  TỔNG TL (kg) 0.1 Mã sản phẩm M100 Xuất xứ CHLB Nga Chất chữa cháy Khí chữa cháy dạng Halocarbon Thời gian kích hoạt 5-15s Ngưỡng nhiệt độ kích hoạt 180℃ Năng lực chữa cháy 2A-B-E Sử dụng trong phạm vi nhiệt độ -50℃ ~ 80℃ Hạn sử dụng 5 năm
 • Bình chữa cháy khí CO2 MT24 Trung Quốc 2

  Bình chữa cháy khí CO2 MT24 loại xe đẩy Trung Quốc

  Liên hệ

  Tổng trọng lượng (kg) 82kg Mã sản phẩm MT24 Xuất xứ Trung Quốc Chất chữa cháy CO2 Năng lực chữa cháy 55B Sử dụng trong phạm vi nhiệt độ -10℃ ~ 60℃ Hạn sử dụng 5 năm
 • Bình bột chữa cháy xe đẩy MFTZ35

  Liên hệ

  Xuất xứ Made in Trung Quốc Mã sản phẩm Model MFTZ35 Chất chữa cháy Extinguishing BC Năng lực chữa cháy Fire range 27A-45B Tổng trọng lượng Gross weight 40 kg Thời gian phun (ở 20℃) Discharge time (20℃) 20 s Khoảng cách phun (ở 20℃) Discharge range (20℃) 8m Sử dụng trong phạm vi nhiệt độ Usable temperature range -10~55℃ Hạn sử dụng Date 2 năm
 • Bình chữa cháy Foam 9L

  Liên hệ

  Xuất xứ Made in Trung Quốc Mã sản phẩm Model MPZ-9 Chất chữa cháy Extinguishing Foam Năng lực chữa cháy Fire range 2A – 89 B Tổng trọng lượng Gross weight 13kg Thời gian phun (ở 20℃) Discharge time (20℃) 40 s Khoảng cách phun (ở 20℃) Discharge range (20℃) 3 m Sử dụng trong phạm vi nhiệt độ Usable temperature range 5 ~ 60 ℃ Hạn sử dụng Date 2 năm
 • Bình chữa cháy bột BC GSI MFZ2

  Liên hệ

  Xuất xứ Made in Trung Quốc Mã sản phẩm Model  MFZ2 Chất chữa cháy Extinguishing BC Năng lực chữa cháy Fire range 55B – C Tổng trọng lượng Gross weight 3kg Thời gian phun (ở 20℃) Discharge time (20℃) 9 s Khoảng cách phun (ở 20℃) Discharge range (20℃) 4m Sử dụng trong phạm vi nhiệt độ Usable temperature range -20~50℃ Hạn sử dụng Date 2 năm
 • Bình ném chữa cháy FireSave

  Liên hệ

  Xuất xứ Made in Nhật Bản – Việt Nam Mã sản phẩm Model FS-TH Chất chữa cháy Extinguishing Dung dịch Năng lực chữa cháy Fire range A, B, C Tổng trọng lượng Gross weight 790 gram Thời gian phun (ở 20℃) Discharge time (20℃) 8s Khoảng cách phun (ở 20℃) Discharge range (20℃) 3m Sử dụng trong phạm vi nhiệt độ Usable temperature range -10℃ ~ 60℃ Hạn sử dụng Date 5 năm
 • Bình chữa cháy Fort-K 4L dùng cho đám cháy dầu mỡ

  Liên hệ

  Xuất xứ Made in Hàn Quốc Mã sản phẩm Model Fort-K Chất chữa cháy Extinguishing Lỏng Năng lực chữa cháy Fire range A1,B1,K Tổng trọng lượng Gross weight 7,2 kg Thời gian phun (ở 20℃) Discharge time (20℃) 60 s Khoảng cách phun (ở 20℃) Discharge range (20℃) 3,6 m² Sử dụng trong phạm vi nhiệt độ Usable temperature range 5 ~ 60 ℃ Hạn sử dụng Date 10 năm
 • Bình chữa cháy khí Sol PFE-1

  Liên hệ

  Xuất xứ Made in Hàn Quốc Mã sản phẩm Model PFE-1 Chất chữa cháy Extinguishing Sol khí Tổng trọng lượng Gross weight 610 g Thời gian phun (ở 20℃) Discharge time (20℃) 12 s Khoảng cách phun (ở 20℃) Discharge range (20℃) 3 m Hạn sử dụng Date 10 năm
 • Bóng chữa cháy AFO

  Liên hệ

  Xuất xứ Made in Trung Quốc Mã sản phẩm Model AFO Chất chữa cháy Extinguishing ABC Tổng trọng lượng Gross weight 1.3 kg Thời gian phun (ở 20℃) Discharge time (20℃) 3s Khoảng cách phun (ở 20℃) Discharge range (20℃) 3m² Sử dụng trong phạm vi nhiệt độ Usable temperature range -10~60℃ Hạn sử dụng Date 5 năm
 • Bóng chữa cháy tự động Dry Powder 1,3 kg

  Liên hệ

  Xuất xứ Made in Trung Quốc Mã sản phẩm Model  Dry Powder Chất chữa cháy Extinguishing ABC Tổng trọng lượng Gross weight 1.3 kg Thời gian phun (ở 20℃) Discharge time (20℃) 3-5s Khoảng cách phun (ở 20℃) Discharge range (20℃) 3m² Sử dụng trong phạm vi nhiệt độ Usable temperature range -40~90℃ Hạn sử dụng Date 5 năm
 • Bình chữa cháy dung dịch My Home Fireman

  Liên hệ

  Xuất xứ Made in Hàn Quốc Chất chữa cháy Extinguishing Dung dịch Tổng trọng lượng Gross weight 350 g Thời gian phun (ở 20℃) Discharge time (20℃) 20 s Khoảng cách phun (ở 20℃) Discharge range (20℃) 3-4 m Sử dụng trong phạm vi nhiệt độ Usable temperature range -30~80℃ Hạn sử dụng Date 8 năm
 • Bình chữa cháy Stat-X, loại tác động bằng nhiệt

  Liên hệ

  Xuất xứ Made in USA Mã sản phẩm Model ABC Sử dụng trong phạm vi nhiệt độ Usable temperature range -54 ~ 54 ℃
 • Bình chữa cháy Vfire loại K 4L

  Liên hệ

  Xuất xứ Made in Hàn Quốc Mã sản phẩm Model VK-4.0 Chất chữa cháy Extinguishing K Tổng trọng lượng Gross weight 4 lít Năng lực chữa cháy Fire range E Thời gian phun (ở 20℃) Discharge time (20℃) 60 s Khoảng cách phun (ở 20℃) Discharge range (20℃) 3~5 m Sử dụng trong phạm vi nhiệt độ Usable temperature range -20~60℃ Hạn sử dụng Date 5 năm  
 • Bình chữa cháy Vfire ABC 4kg

  Liên hệ

  Xuất xứ Made in Hàn Quốc Mã sản phẩm Model VF-4.0 Chất chữa cháy Extinguishing ABC Khối lượng chất chữa cháy Weight of chemicals 4 kg Tổng trọng lượng Gross weight 6~7 kg Năng lực chữa cháy Fire range 3A-5B-C Thời gian phun (ở 20℃) Discharge time (20℃) 19 s Khoảng cách phun (ở 20℃) Discharge range (20℃) 4~6 m Sử dụng trong phạm vi nhiệt độ Usable temperature range -20~60℃ Hạn sử dụng Date 5 năm
 • Bình cầu chữa cháy tự động Vfire bột ABC 3kg

  Liên hệ

  Xuất xứ Made in Hàn Quốc Mã sản phẩm Model VF-3.0 Chất chữa cháy Extinguishing ABC Khối lượng chất chữa cháy Weight of chemicals 3 kg Tổng trọng lượng Gross weight 4.58 kg Năng lực chữa cháy Fire range 27A–144B Thời gian phun (ở 20℃) Discharge time (20℃) 8 s Khoảng cách phun (ở 20℃) Discharge range (20℃) 4 m Sử dụng trong phạm vi nhiệt độ Usable temperature range -20~60℃ Hạn sử dụng Date 5 năm
 • Bình chữa cháy xe đẩy SRI bột ABC 50kg

  Liên hệ

  Xuất xứ Made in Malaysia Mã sản phẩm Model FEX222-MS-500-EN Chất chữa cháy Extinguishing ABC Khối lượng chất chữa cháy Weight of chemicals 50 kg Tổng trọng lượng Gross weight 65 kg Năng lực chữa cháy Fire range 27A–144B Thời gian phun (ở 20℃) Discharge time (20℃) 40-45 s Khoảng cách phun (ở 20℃) Discharge range (20℃) 5~7 m Sử dụng trong phạm vi nhiệt độ Usable temperature range -20~60℃ Hạn sử dụng Date 5 năm
 • Bình chữa cháy xe đẩy SRI bột ABC 25kg

  Liên hệ

  Xuất xứ Made in Malaysia Mã sản phẩm Model FEX225-MS-250-EN Chất chữa cháy Extinguishing ABC Khối lượng chất chữa cháy Weight of chemicals 25 kg Tổng trọng lượng Gross weight 30 kg Năng lực chữa cháy Fire range 27A–144B Thời gian phun (ở 20℃) Discharge time (20℃) 40-45 s Khoảng cách phun (ở 20℃) Discharge range (20℃) 5~7 m Sử dụng trong phạm vi nhiệt độ Usable temperature range -20~60℃ Hạn sử dụng Date 5 năm
 • Bình chữa cháy SRI khí CO2 5kg

  Liên hệ

  Xuất xứ Made in Malaysia Mã sản phẩm Model FEX139-CS-050-RD Chất chữa cháy Extinguishing CO2 Khối lượng chất chữa cháy Weight of chemicals 5 kg Tổng trọng lượng Gross weight 18.5 kg Năng lực chữa cháy Fire range 55B.C Thời gian phun (ở 20℃) Discharge time (20℃) 20-30 s Khoảng cách phun (ở 20℃) Discharge range (20℃) 2~5 m Sử dụng trong phạm vi nhiệt độ Usable temperature range -20~60℃ Hạn sử dụng Date 5 năm
 • Bình chữa cháy Sri khí CO2 3kg

  Liên hệ

  Xuất xứ Made in Malaysia Mã sản phẩm Model FEX139-CS-030-RD Chất chữa cháy Extinguishing CO2 Khối lượng chất chữa cháy Weight of chemicals 3 kg Tổng trọng lượng Gross weight 12kg Năng lực chữa cháy Fire range 34B.C Thời gian phun (ở 20℃) Discharge time (20℃) 10-20 s Khoảng cách phun (ở 20℃) Discharge range (20℃) 3 m Sử dụng trong phạm vi nhiệt độ Usable temperature range -20~60℃ Hạn sử dụng Date 5 năm
 • Bình chữa cháy SRI khí CO2 2kg

  Liên hệ

  Xuất xứ Made in Malaysia Mã sản phẩm Model FEX139-CS-020-RD Chất chữa cháy Extinguishing CO2 Khối lượng chất chữa cháy Weight of chemicals 2 kg Tổng trọng lượng Gross weight 8,5 kg Năng lực chữa cháy Fire range 21B.C Thời gian phun (ở 20℃) Discharge time (20℃) 18-25 s Khoảng cách phun (ở 20℃) Discharge range (20℃) 3 m Sử dụng trong phạm vi nhiệt độ Usable temperature range -20~60℃ Hạn sử dụng Date 5 năm