safetythong tu 48yamato an vinh phatcong ty co phan an vinh phat viet namAVP-Tet-2021

Bình chữa cháy Vfire

Showing all 3 results

 • Bình chữa cháy Vfire loại K 4L

  Liên hệ

  Xuất xứ Made in Hàn Quốc Mã sản phẩm Model VK-4.0 Chất chữa cháy Extinguishing K Tổng trọng lượng Gross weight 4 lít Năng lực chữa cháy Fire range E Thời gian phun (ở 20℃) Discharge time (20℃) 60 s Khoảng cách phun (ở 20℃) Discharge range (20℃) 3~5 m Sử dụng trong phạm vi nhiệt độ Usable temperature range -20~60℃ Hạn sử dụng Date 5 năm  
 • Bình chữa cháy Vfire ABC 4kg

  Liên hệ

  Xuất xứ Made in Hàn Quốc Mã sản phẩm Model VF-4.0 Chất chữa cháy Extinguishing ABC Khối lượng chất chữa cháy Weight of chemicals 4 kg Tổng trọng lượng Gross weight 6~7 kg Năng lực chữa cháy Fire range 3A-5B-C Thời gian phun (ở 20℃) Discharge time (20℃) 19 s Khoảng cách phun (ở 20℃) Discharge range (20℃) 4~6 m Sử dụng trong phạm vi nhiệt độ Usable temperature range -20~60℃ Hạn sử dụng Date 5 năm
 • Bình cầu chữa cháy tự động Vfire bột ABC 3kg

  Liên hệ

  Xuất xứ Made in Hàn Quốc Mã sản phẩm Model VF-3.0 Chất chữa cháy Extinguishing ABC Khối lượng chất chữa cháy Weight of chemicals 3 kg Tổng trọng lượng Gross weight 4.58 kg Năng lực chữa cháy Fire range 27A–144B Thời gian phun (ở 20℃) Discharge time (20℃) 8 s Khoảng cách phun (ở 20℃) Discharge range (20℃) 4 m Sử dụng trong phạm vi nhiệt độ Usable temperature range -20~60℃ Hạn sử dụng Date 5 năm