safetythong tu 48yamato an vinh phatcong ty co phan an vinh phat viet nambanner-tet-2022a

Bình chữa cháy Ninggou

Showing all 4 results

 • binh-chua-chay-ningguo-khi-co2-3kg

  Bình chữa cháy Ningguo khí CO2 3kg

  Liên hệ

  Xuất xứ Made in Trung Quốc Mã sản phẩm Model MT3 Chất chữa cháy Extinguishing CO2 Khối lượng chất chữa cháy Weight of chemicals 3 kg Tổng trọng lượng Gross weight 10.5 kg Thời gian phun (ở 20℃) Discharge time (20℃) 8s Khoảng cách phun (ở 20℃) Discharge range (20℃) 3 – 5 m Năng lực chữa cháy Fire range A – 34B Sử dụng trong phạm vi nhiệt độ Usable temperature range -20~60℃ Hạn sử dụng Date 2 năm
 • binh-chua-chay-ningguo-bot-abc-4kg

  Bình chữa cháy Ningguo bột ABC 4kg

  Liên hệ

  Xuất xứ Made in Trung Quốc Mã sản phẩm Model MFZL4 Chất chữa cháy Extinguishing ABC Khối lượng chất chữa cháy Weight of chemicals 4 kg Tổng trọng lượng Gross weight 7 kg Thời gian phun (ở 20℃) Discharge time (20℃) 9s Khoảng cách phun (ở 20℃) Discharge range (20℃) 4 – 7 m Năng lực chữa cháy Fire range 2A-55B-C Sử dụng trong phạm vi nhiệt độ Usable temperature range -20~60℃ Hạn sử dụng Date 2 năm
 • binh-chua-chay-ningguo-bot-abc-8kg

  Bình chữa cháy Ningguo bột ABC 8kg

  Liên hệ

  Xuất xứ Made in Trung Quốc Mã sản phẩm Model MFZL8 Chất chữa cháy Extinguishing ABC Khối lượng chất chữa cháy Weight of chemicals 8 kg Tổng trọng lượng Gross weight 11.5kg Thời gian phun (ở 20℃) Discharge time (20℃) 12 s Khoảng cách phun (ở 20℃) Discharge range (20℃) 4 – 7 m Năng lực chữa cháy Fire range 89B – C Sử dụng trong phạm vi nhiệt độ Usable temperature range -20~60℃ Hạn sử dụng Date 2 năm
 • binh-chua-chay-ningguo-khi-co2-5kg

  Bình chữa cháy Ningguo khí CO2 5kg

  Liên hệ

  Xuất xứ Made in Trung Quốc Mã sản phẩm Model MT5 Chất chữa cháy Extinguishing CO2 Khối lượng chất chữa cháy Weight of chemicals 5 kg Tổng trọng lượng Gross weight 17 kg Thời gian phun (ở 20℃) Discharge time (20℃) 11s Khoảng cách phun (ở 20℃) Discharge range (20℃) 3 – 5 m Năng lực chữa cháy Fire range A – 55B Sử dụng trong phạm vi nhiệt độ Usable temperature range -20~60℃ Hạn sử dụng Date 2 năm