safetythong tu 48yamato an vinh phatcong ty co phan an vinh phat viet namAVP-Tet-2021

Sản Phẩm

Showing 521–539 of 539 results

 • Bình cầu chữa cháy tự động Firestar bột ABC 8kg

  Liên hệ

  Xuất xứ Made in Việt Nam Mã sản phẩm Model FSC-8L Chất chữa cháy Extinguishing ABC Khối lượng chất chữa cháy Weight of chemicals 8 kg Tổng trọng lượng Gross weight 11,5 kg Thời gian phun (ở 20℃) Discharge time (20℃) 15 s Khoảng cách phun (ở 20℃) Discharge range (20℃) 4,9 m Năng lực chữa cháy Fire range 2A-89B-C Sử dụng trong phạm vi nhiệt độ Usable temperature range -20~60℃ Hạn sử dụng Date 2 năm
 • Bình cầu chữa cháy tự động Firestar bột ABC 6kg

  Liên hệ

  Xuất xứ Made in Việt Nam Mã sản phẩm Model FSC-6L Chất chữa cháy Extinguishing ABC Khối lượng chất chữa cháy Weight of chemicals 6 kg Tổng trọng lượng Gross weight 9 kg Thời gian phun (ở 20℃) Discharge time (20℃) 11 s Khoảng cách phun (ở 20℃) Discharge range (20℃) 3 m Năng lực chữa cháy Fire range 2A-55B-C Sử dụng trong phạm vi nhiệt độ Usable temperature range -20~60℃ Hạn sử dụng Date 2 năm
 • Bình chữa cháy Dragon Powder khí CO2 5kg

  Liên hệ

  Xuất xứ Made in Việt Nam Mã sản phẩm Model MT5 Chất chữa cháy Extinguishing CO2 Khối lượng chất chữa cháy Weight of chemicals 5 kg Tổng trọng lượng Gross weight  13,5 kg Thời gian phun (ở 20℃) Discharge time (20℃) 20s Khoảng cách phun (ở 20℃) Discharge range (20℃) 3 – 5 m Năng lực chữa cháy Fire range A – 34B Sử dụng trong phạm vi nhiệt độ Usable temperature range -20~60℃ Hạn sử dụng Date 2 năm
 • Bình chữa cháy Dragon Powder khí CO2 3kg

  Liên hệ

  Xuất xứ Made in Việt Nam Mã sản phẩm Model MT3 Chất chữa cháy Extinguishing CO2 Khối lượng chất chữa cháy Weight of chemicals 3 kg Tổng trọng lượng Gross weight 10.5kg Thời gian phun (ở 20℃) Discharge time (20℃) 15s Khoảng cách phun (ở 20℃) Discharge range (20℃) 3 – 5 m Năng lực chữa cháy Fire range A – 34B Sử dụng trong phạm vi nhiệt độ Usable temperature range -20~60℃ Hạn sử dụng Date 2 năm
 • Bình chữa cháy Dragon Powder khí CO2 2kg

  Liên hệ

  Xuất xứ Made in Việt Nam Mã sản phẩm Model MT2 Chất chữa cháy Extinguishing CO2 Khối lượng chất chữa cháy Weight of chemicals 2 kg Tổng trọng lượng Gross weight 7 kg Thời gian phun (ở 20℃) Discharge time (20℃) 12s Khoảng cách phun (ở 20℃) Discharge range (20℃) 2 – 5 m Năng lực chữa cháy Fire range A – 34B Sử dụng trong phạm vi nhiệt độ Usable temperature range -20~60℃ Hạn sử dụng Date 2 năm
 • Bình chữa cháy Dragon Powder bột BC 8 kg

  Liên hệ

  Xuất xứ Made in Việt Nam Mã sản phẩm Model MFZ8 Chất chữa cháy Extinguishing BC Khối lượng chất chữa cháy Weight of chemicals 8 kg Tổng trọng lượng Gross weight 11.8 kg Thời gian phun (ở 20℃) Discharge time (20℃) 12s Khoảng cách phun (ở 20℃) Discharge range (20℃) 4-7m Năng lực chữa cháy Fire range 89B – C Sử dụng trong phạm vi nhiệt độ Usable temperature range -20~55℃ Hạn sử dụng Date 2 năm
 • Bình chữa cháy Dragon Powder bột ABC 8 kg

  Liên hệ

  Xuất xứ Made in Việt Nam Mã sản phẩm Model MFZL8 Chất chữa cháy Extinguishing ABC Khối lượng chất chữa cháy Weight of chemicals 8 kg Tổng trọng lượng Gross weight 11.8 kg Thời gian phun (ở 20℃) Discharge time (20℃) 12s Khoảng cách phun (ở 20℃) Discharge range (20℃) 4-7m Năng lực chữa cháy Fire range 4A.89B – C Sử dụng trong phạm vi nhiệt độ Usable temperature range -20~55℃ Hạn sử dụng Date 2 năm
 • Bình cầu chữa cháy tự động Dragon Powder bột BC 6kg

  Liên hệ

  Xuất xứ Made in Việt Nam Mã sản phẩm Model XZFT6 Chất chữa cháy Extinguishing BC Khối lượng chất chữa cháy Weight of chemicals 6kg Tổng trọng lượng Gross weight 9kg Thời gian phun (ở 20℃) Discharge time (20℃) 12s Khoảng cách phun (ở 20℃) Discharge range (20℃) 4m Năng lực chữa cháy Fire range 55B.C Sử dụng trong phạm vi nhiệt độ Usable temperature range -20~55℃ Hạn sử dụng Date 2 năm
 • Bình cầu chữa cháy tự động Dragon Powder bột ABC 6 kg

  Liên hệ

  Xuất xứ Made in Việt Nam Mã sản phẩm Model XZFBT6 Chất chữa cháy Extinguishing ABC Khối lượng chất chữa cháy Weight of chemicals 6kg Tổng trọng lượng Gross weight 9kg Thời gian phun (ở 20℃) Discharge time (20℃) 12s Khoảng cách phun (ở 20℃) Discharge range (20℃) 4m Năng lực chữa cháy Fire range 2A.55B.C Sử dụng trong phạm vi nhiệt độ Usable temperature range -20~55℃ Hạn sử dụng Date 2 năm
 • Bình chữa cháy Dragon Powder bột BC 4kg

  Liên hệ

  Xuất xứ Made in Việt Nam Mã sản phẩm Model MFZ4 Chất chữa cháy Extinguishing BC Khối lượng chất chữa cháy Weight of chemicals 4kg Tổng trọng lượng Gross weight 5,6kg Thời gian phun (ở 20℃) Discharge time (20℃) 9s Khoảng cách phun (ở 20℃) Discharge range (20℃) 4-7m Năng lực chữa cháy Fire range 55B – C Sử dụng trong phạm vi nhiệt độ Usable temperature range -20~55℃ Hạn sử dụng Date 2 năm
 • Bình chữa cháy Dragon Powder bột ABC 4 kg

  Liên hệ

  Xuất xứ Made in Việt Nam Mã sản phẩm Model MFZL4 Chất chữa cháy Extinguishing ABC Khối lượng chất chữa cháy Weight of chemicals 4kg Tổng trọng lượng Gross weight 5,6kg Thời gian phun (ở 20℃) Discharge time (20℃) 9s Khoảng cách phun (ở 20℃) Discharge range (20℃) 4-7m Năng lực chữa cháy Fire range 2A.55B.C Sử dụng trong phạm vi nhiệt độ Usable temperature range -20~55℃ Hạn sử dụng Date 2 năm
 • Bình chữa cháy xe đẩy Dragon Powder bột BC 35 kg

  Liên hệ

  Xuất xứ Made in Việt Nam Mã sản phẩm Model MFTZ35 Chất chữa cháy Extinguishing BC Khối lượng chất chữa cháy Weight of chemicals 35 kg Tổng trọng lượng Gross weight 45kg Thời gian phun (ở 20℃) Discharge time (20℃) 20s Khoảng cách phun (ở 20℃) Discharge range (20℃) 8m Năng lực chữa cháy Fire range 144B.C Sử dụng trong phạm vi nhiệt độ Usable temperature range -20~55℃ Hạn sử dụng Date 2 năm
 • Bình chữa cháy xe đẩy Dragon Powder bột ABC 35kg

  Liên hệ

  Xuất xứ Made in Việt Nam Mã sản phẩm Model MFTZL35 Chất chữa cháy Extinguishing ABC Khối lượng chất chữa cháy Weight of chemicals 35 kg Tổng trọng lượng Gross weight 45kg Thời gian phun (ở 20℃) Discharge time (20℃) 20s Khoảng cách phun (ở 20℃) Discharge range (20℃) 8m Năng lực chữa cháy Fire range 6A.144B.C Sử dụng trong phạm vi nhiệt độ Usable temperature range -20~55℃ Hạn sử dụng Date 2 năm
 • Bình chữa cháy Yamato Protec khí CO2 3.2kg

  Bình chữa cháy Yamato Protec khí CO2 3.2kg

  Liên hệ

  Xuất xứ Made in Nhật Bản/ Việt Nam Mã sản phẩm Model YVC-7II Chất chữa cháy Extinguishing CO2 Khối lượng chất chữa cháy Weight of chemicals 3.2 kg Tổng trọng lượng Gross weight 10~11 kg Thời gian phun (ở 20℃) Discharge time (20℃) 17 s (giây) Khoảng cách phun (ở 20℃) Discharge range (20℃) 2~5 m Năng lực chữa cháy Fire range 34B-C Sử dụng trong phạm vi nhiệt độ Usable temperature range -30~40℃ Hạn sử dụng Date 5 năm  
 • Bình chữa cháy Yamato 8kg bột ABC

  Bình chữa cháy Yamato Protec bột ABC 8kg

  Liên hệ

  Xuất xứ Made in Nhật Bản/ Việt Nam Mã sản phẩm Model YA8VII Chất chữa cháy Extinguishing A-B-C Khối lượng chất chữa cháy Weight of chemicals 8 kg Tổng trọng lượng Gross weight 13 kg Thời gian phun (ở 20℃) Discharge time (20℃) 28 s (giây) Khoảng cách phun (ở 20℃) Discharge range (20℃) 4~7 m Năng lực chữa cháy Fire range 10A-113B-C Sử dụng trong phạm vi nhiệt độ Usable temperature range -30~55℃ Hạn sử dụng Date 5 năm
 • Bình Yamato Protec bột ABC 6.8kg

  Bình chữa cháy Yamato Protec bột ABC 6.8kg

  Liên hệ

  Xuất xứ Made in Nhật Bản/ Việt Nam Mã sản phẩm Model YA6VDII Chất chữa cháy Extinguishing A-B-C Khối lượng chất chữa cháy Weight of chemicals 6.8 kg Tổng trọng lượng Gross weight 11.3 kg Thời gian phun (ở 20℃) Discharge time (20℃) 27 s (giây) Khoảng cách phun (ở 20℃) Discharge range (20℃) 4~7 m Năng lực chữa cháy Fire range 6A-89B-C Sử dụng trong phạm vi nhiệt độ Usable temperature range -30~55℃ Hạn sử dụng Date 5 năm
 • Bình chữa cháy ô tô 1kg

  Bình chữa cháy ô tô 1kg Yamato Protec loại bột ABC

  Liên hệ

  Xuất xứ Made in Nhật Bản/ Việt Nam Mã sản phẩm Model YAM-1VII Chất chữa cháy Extinguishing A-B-C Khối lượng chất chữa cháy Weight of chemicals 1 kg Tổng trọng lượng Gross weight 2.2 kg Thời gian phun (ở 20℃) Discharge time (20℃) 10 s (giây) Khoảng cách phun (ở 20℃) Discharge range (20℃) 4~7 m Năng lực chữa cháy Fire range 1A-21B-C Sử dụng trong phạm vi nhiệt độ Usable temperature range -30~70℃ Hạn sử dụng Date 5 năm
 • Bình chữa cháy xách tay Yamato 4kg

  Bình chữa cháy xách tay Yamato 4kg bột ABC

  Liên hệ

  Xuất xứ Made in Nhật Bản/ Việt Nam Mã sản phẩm Model YA4VII Chất chữa cháy Extinguishing A-B-C Khối lượng chất chữa cháy Weight of chemicals 4 kg Tổng trọng lượng Gross weight 6.7 kg Thời gian phun (ở 20℃) Discharge time (20℃) 17 s (giây) Khoảng cách phun (ở 20℃) Discharge range (20℃) 4~7 m Năng lực chữa cháy Fire range 4A-55B-C Sử dụng trong phạm vi nhiệt độ Usable temperature range -30~55℃ Hạn sử dụng Date 5 năm
 • Bình cầu chữa cháy tự động Yamato Protec bột ABC 6kg

  Liên hệ

  Xuất xứ Made in Nhật Bản/ Việt Nam Mã sản phẩm Model YAA-6VII Chất chữa cháy Extinguishing A-B-C Khối lượng chất chữa cháy Weight of chemicals 6 kg Tổng trọng lượng Gross weight 9.9 kg Thời gian phun (ở 20℃) Discharge time (20℃) 15 s (giây) Khoảng cách phun (ở 20℃) Discharge range (20℃) 2~5 m Năng lực chữa cháy Fire range 2A-34B-C Sử dụng trong phạm vi nhiệt độ Usable temperature range -30~55℃ Hạn sử dụng Date 5 năm